Fiscaal advies op maat van jouw onderneming? VBW-accountants!

Jouw zaak verdient een sterke financiële en fiscale ondersteuning

Hoor jij het ook in Keulen donderen wanneer iemand je aanspreekt over ‘fiscaliteit’? Dat begrijpen we. Daarom staan onze specialisten paraat om jou te begeleiden. Samen bedenken we een optimale fiscale strategie.

Wat wij voor jou doen?

  • We stellen je gerust. Maak je geen zor­gen: wij bekom­meren ons met veel plezi­er over die aangifte van je per­soons- of vennootschapsbelasting.

  • We voorzien het vanzelf­sprek­ende: uit­ge­breid fis­caal advies op maat van jouw organ­isatie. Wan­neer jij dat wil. Waarover jij dat wil. Jij vraagt? Wij antwoorden! 

  • We stellen in samen­spraak met jou een fis­caal plan op.

  • We geven advies. Over alles. Suc­cessieplan­ning? Doen we. Ven­nootschap­srecht? Kun­nen we. Rechtsper­so­n­en­be­last­ing? Reken maar van yes!

  • Wij verte­gen­wo­ordi­gen jou en je organ­isatie bij fis­cale aan­gele­gen­heden en controles.